Ceritae Wong Dermayu Part 1 -->

Advertisement

Ceritae Wong Dermayu Part 1

Berita Indramayu
Monday

Bengen ning salah siji desa ning Dermayu, ana kakek-kakek arane Wa Sekong. Wa Sekong ikuh wong tani sing baka panenan kuduh gawa arit. Barang pas kuen arit siji-sijie hilang embuh mendiaken. Wa Sekong nangis kelojotan kaya bocah cilik ning sawah. Deleng aken wong sejene wis pada mulai ngarit kuh. Wis mah kerja dina kien nggo mangan dina kien kedik.


Wa Sekong ngerung-ngerung nangise beli mari-mari sampe jin penghuni sawah kono ngerasa melas ning Wa Sekong.

“Dika nang apa Wa, wani ngerung-ngerung mengkonon kuh?”

Bari kamisesegen, Wa Sekong cerita, bahwa kuen kuh arit siji-sijie nang melu panenan malah hilang embuh kesingsal mendi.

“Oh yawis Dika meneng aja ngerung-ngerung, ko reang arep goleti.”
Si jin mau langsung ngilang, pirang menit kemudian si jin teka bari gawa arit sing bahane perak.
“Kien dudu Wa arite?”
“Dudu kuen jin.” Jare Wa Sekong

Si jin mau langsung ngilang, terus teka maning bari gawa arit sing bahane emas.

“Kien dudu Wa arite?”
“Dudu kuen jin.” Jare Wa Sekong bari godeg-godeg

Si jin mau ngilang maning, rada sue si jin mau teka bari gawa arit sing bahane wesi.

“Kien dudu Wa arite?”
“Iya kuen jin arite kita."
“Kita salut Wa ning kejujurane dika. Sebagai gantie, ceg telu-teluan arite nang dika.” Jare jin bari enyak aken arit sing bahane wesi, perak, karo emas

Wa Sekong kesenengen, terus balik meng umahe sampe ora kelingan ngomomg kesuwun.

Dina maninge, Wa Sekong ngerung-ngerung nangise beli mari-mari sampe jin penghuni sawah kono metu maning.

“Dika nang apa maning Wa?”

Bari kamisesegen, Wa Sekong cerita, bahwa istrie embuh hilang mendi pas lagi derep mau kuh nang saking rame e dadi kepisah.

“Ohh yawis dika meneng aja nangis, ko kita sing goleti.”

Si jin mau ngilang, terus delat maninge metu bari gawa wong ayu masih enom.

“Kien dudu Wa?”
“Iya jin, kuen rabie kita.”

Si jin murka bari ngomong :

“Sira sobud! Mendi aken kejujurane dika sing bengen Wa!?”

Bari gemeteran Wa Sekong jawab :

“Baka kita jawab dudu mah, koe sira gawa wong wadon sejen maning sing lebih ayu. Terus baka kita jawab dudu maning, ko sira gawa rabie kita sing benere, nah kita pasti jawab iya bener, terus sira koe ngomong karena kita jujur dadi di enyak aken kabeh nang kita.
Kita wis tua jin, kita beli sanggup jin baka olih telu-teluane. Dadi yawis mau tak jawab iya bae. Karena wis cukup kitae gah.”

Kalesan Wa Sekong.

ARTIKEL PILIHAN SEDULUR :

close